Energisektorn

Våra tillverkade komponenter finns bland annat att hitta i fjärrvärmelösningar och vindkraftverk. Materialvalet styrs bland annat av miljöpåverkan och beständighetskrav, UV-strålning etc.
Vi kan hitta lösningar som fungerar såväl under som ovan jord.