Medicinteknik

Vi har i vårt sortiment egna dentalprodukter i en helautomatiserad tillverkning. Vi är leverantör av komponenter för tillverkning av diagnosutrustning för astmaallergiker.
Vi är också leverantör av mer avancerade produkter, bland annat för filtrering av blodplasma