Verkstadsindustrin

Med över 30 års erfarenhet av problemlösning har vi hjälpt flera av våra internationellt etablerade industrikunder att utveckla sina produkter. Detta har vi gjort genom att utnyttja vårt kunnande inom materiallära och formsprutningsteknik.

Termoplaster med glasfiber eller metallfiber är vanligt förkommande i dessa produkter, där miljön och användningen ofta kräver starka polymerer. Vi arbetar aktivt med metallersättning, vilket innebär att vi ersätter till exempel aluminium och zink, vilket kan bli mycket kostnadseffektivt. Vi hittar tillsammans den bästa lösningen för att optimera produktionsekonomi och teknik.

Vi tillverkar pumpdelar till bland annat marina pumpar, komplett monterade kolvar till pneumatikindustrin, övergjutning av kullager för tidningsindustrin, kontaktkåpor, sugkoppar och bälgar med mera.