Utveckling och projekt

Att redan i utvecklingsstadiet driva projekt tillsammans med våra kunder är en självklarhet för oss på Memo Industriplast. Vi har en stark projektorganisation!

helh_utveckl_img_7241

Vi tillhandahåller projektledare i samtliga kundprojekt där vi tillsammans tar fram produkten i enlighet med krav och önskemål. Som stöd finns vår egen konstruktionsavdelning med erfarna materialspecialister samt koncernens verktygsavdelning där justeringar och anpassningar effektivt kan implementeras. Vi offererar prototypframtagning där idéer visualiseras och testas!

Rätt förutsättning, rätt erfarenhet och därmed rätt investering till rätt pris!

Vår ambition är att komma in tidigt i kundens utvecklingsarbete och bidra med kunskap och erfarenheter kring plast och dess potential. Våra tekniska resurser stödjer kunden i den tidiga utvecklingsfasen, vilket tillsammans med vår djupa kunskap om plastmaterial och formverktyg ligger till grund för en säker serieproduktion.