Bolaget

Affärsidé

Memo Industriplast är en komplett leverantör av avancerad formsprutning till kunder inom definierade branscher. Genom lång erfarenhet, högt kvalitetsmedvetande och engagerad och kompetent personal ska Memo Industriplast en effektiv och självklar partner till våra kunder.

Vision

Vi skall vara branschens mest kompetenta leverantör av avancerad formsprutning och vara det självklara valet för såväl ny som befintlig kund.

Historik

Memo Industriplast grundades redan 1947 då Memo AB startade sin verksamhet i Eskilstuna. Via förvärv av Köpings Industriplast och Hallstahammars Plast har bolaget idag en verksamhet med en omsättning omkring 30 mkr och ett femtontal anställda. Bolaget har konsoliderat all sin produktion till Köping.

Ägare och styrelse

Deva Group AB är majoritetsägare i Memo Industriplast AB sedan år 2007. Deva Group AB grundades år 2000 och är ett Västeråsbaserat privatägt investmentbolag med fokus på tillverkande industri och tekniska konsultverksamheter. Övriga ägare i Memo Industriplast är Folkoe AB samt Lars Kåredal.

Styrelsen i Memo Industriplast består av: Robert Demark, ordförande,
Matts Folkö, ledamot och Magnus Welén, ledamot.