Kvalitet

Att bara tillverka en komponent kan många göra. Memo Industriplast ser till att komponenten finns på rätt plats, i rätt tid och med rätt kvalitet.

kval_robot

Våra många krävande kunder har utvecklat Memo Industriplast till ett kvalitetsorienterat företag där kunden ständigt står i fokus. 0-fels tolerans är ett genomgående mål avseende kundreklamationer – ett mål vi lägger mycket resurser på att nå.

Memo Industriplast är ofta delaktiga i kundens utvecklingsprojekt redan från idé-fasen. Genom att Memo Industriplast tar ett ansvar redan från start kan vi på ett effektivt sätt säkerställa kvaliteten under hela tillverkningsprocessen.

Memo Industriplast är certifierad enligt följande kvalitets- och miljösystem:

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004