Kvalitets- och miljöpolicy

Memo Industriplast arbetar med formsprutning av termoplast och inköp av formverktyg.

  • Vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete ska vara förebyggande och sträva efter ständiga förbättringar.
  • Vi ska som minimum uppfylla alla legala krav samt andra eventuella krav från företagets intressenter.
  • Miljöpåverkan av vår egen verksamhet ska begränsas genom att minimera slöserier i produktion och ett effektivare energiutnyttjande i våra lokaler