Kvalitetssystem

ISO 9001

ISO 9001 är en internationell standard som rör kvalitetsledning och gäller för alla organisationer
från alla typer av branscher och verksamheter. Den är baserad på åtta
kvalitetsledningsprinciper och leder därigenom verksamhet mot:

Kundfokus
Ledarskap
Medarbetarnas engagemang
Processinriktning
Systemangreppssätt för ledning
Ständiga förbättringar
Faktabaserade beslut
Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer

Vi ser fördelarna att genom detta visa vårt engagemang för kvalitet och nöjda kunder!
Vi mäter vår framgång genom nyckeltal för att nå ständiga förbättringar i
organisationens effektivitet.

ISO 14001

Standarden syftar till att kontinuerligt minska verksamhetens totala miljöbelastning. Vi har kartlagt verksamheten och satt upp konkreta miljömål för att minska verksamhetens miljöpåverkan. Detta följer vi upp kontinuerligt och utvärderar i riktlinje med de rutiner vi har i vårt ledningssystem.