Memo Industriplast bygger för framtiden

13 januari, 2017

Styrelsen i Memo Industriplast AB har utsett Jonas Lindfors till ny VD. Han tillträder befattningen den 1 februari 2017 och ersätter Andreas Eriksson som går vidare till nya utmaningar. Jonas Lindfors kommer närmast från STIGA Sports där han varit produkt- och produktionschef under de senaste 6 åren. Han har bl.a. ansvarat för produktgrupperna Snowracers och hockeyspel. Han har även lett produktutvecklingen av den nya generationen Pacer pulkor samt hemtagning av pulka produktionen till Sverige och Eskilstuna.

Jonas har över 15 års erfarenhet från plastindustrin bland annat via anställningar hos Kungsörs Plast och STIGA Sports.

Jonas säger, ”Jag ser mycket framemot att fortsätta utveckla Memo Industriplast och bygga vidare på den stabila grund som företaget har i sin personal och kunder.”

Memo Industriplast har sedan januari 2015 konsoliderat all sin verksamhet till Köpingsenheten. Under dessa dryga två åren har verksamheten påvisat en stabil omsättning om knappt 30 Mkr med god lönsamhet. Jonas Lindfors, de anställda och styrelsen ser fram emot ett 2017 med ökad kund- och marknadsnärvaro samt ett fokus på ständiga förbättringar inom leveransprecision och kvalitet.

För mer information kontakta:

Robert Demark, Styrelseordförande
Email: robert.demark@deva.se
Mobil: +46 70 4266267

Matts Folkö, Styrelseledamot
Email: matts@folkoe.se
Mobil: +46 70 744 46 85

Jonas Lindfors, VD
Email: jonas.lindfors@memo.se
Mobil: +46 70 970 01 75