Organisationsförändring

29 september, 2016

Efter ett flertal år som teknisk säljare på Memo Industriplast har Mattias Strandberg valt att gå vidare på annat håll. Mattias tackar för en intressant och lärorik tid med spännande kundprojekt men vill nu komma närmare familjen i Småland.

Memo har de senaste åren haft ett samarbete med systerbolaget Deva Mecaneyes i större kundprojekt. Då jag själv kommer från Deva Mecaneyes och känner till deras styrkor inom konstruktion och produktutveckling i allmänhet och plastkunskap i synnerhet har det varit naturligt att stärka detta samarbete det senaste halvåret. I och med att Mattias slutar kommer vi nu att bygga vidare på detta samarbete med en dedikerad grupp tillgänglig för att stötta er kunder vid framtagningen av nya produkter eller förändringar på befintliga.

Deva Mecaneyes grundades 1995 och har sedan dess vuxit till en stabil partner för de ledande industriföretagen i Mälardalen. De har 50 anställda inom affärsområdena produktutveckling och produktionsutveckling. ”Vi ser fram emot att fördjupa vårt samarbete med Memo och räknar med att detta kommer stärka både oss, Memo och er som kund framöver”, säger Magnus Welén VD för Deva Mecaneyes och styrelseledamot i Memo Industriplast.

För framtida förfrågningar om nya projekt eller andra frågor om befintliga produkter blir jag nu er huvudkontaktperson.

Med förhoppning om ett framtida gott samarbete.

Med vänlig hälsning,

Andreas