Kvalitet

Hos oss behöver du inte fråga efter hög kvalitet och precision. Vi jobbar utifrån nolltolerans mot avvikelser i varje leverans. Det är självklart att du ska kunna lita på att komponenterna vi tillverkar är enligt specifikation och levereras som de ska. Resten är upp till oss att lösa!

Så går en kvalitetskontroll till

Varje gång en ny tillverkningsserie påbörjas sätts formsprutningsverktyget upp i formsprutan som justeras in. Ställaren ställer in parametrar för bland annat tryck och värme.

Provbitar produceras och kontrollmäts mot ritningar och specifikationer.

Ställaren kontrollerar också ytfinish så att inga oönskade mönster eller strukturer syns eller känns. 

Formsprutans inställningar justeras till dess att provbitarna uppfyller specifikationen.

Stickprov tas under löpande produktion och kontrolleras för att säkerställa likvärdig och stabil produktion under hela produktionsserien. 

I de fall efterbearbetning sker kommer samtliga komponenter granskas ytterligare en gång innan önskat antal packas i pall eller kartong. 

Mätning

Mätning sker med digitalt skjutmått, koordinatmätmaskin eller tolkar.

Alla mätdata dokumenteras och sparas för framtida referens.

Certifieringar

ISO 9001

Vårt kvalitetsledningsssytem som beskriver våra arbetsprocesser, kontroller och dokumentation är certifierat enligt ISO 9001. De principer som genomsyrar vårt kvalitetsarbete är:

  • Kundfokus
  • Ledarskap
  • Medarbetarnas engagemang
  • Processinriktning
  • Förbättring
  • Faktabaserade beslut
  • Relationshantering

ISO 14000

Vårt miljöarbete och miljöpolicy ska kontinuerligt minska vår miljöpåverkan. Våra miljömål fokuserar på att minimera skrot från vår produktion och att utnyttja den energi som används på bästa sätt. Ett sätt att göra detta är att använda moderna och mer energieffektiva formsprutor. Samtliga miljömål följs upp och revideras årligen.