Om oss

Memo är en ledande leverantör av polymerkomponenter tillverkade genom formsprutning. Vi är specialister på teknikkomponenter med höga krav på hållfasthet, termisk och kemisk beständighet, snäva toleranser etc.
Hos oss står kunden i centrum. Vi är stora nog att vara en stabil leverantör, men inte större än att vi kan ge var och en personlig service och uppmärksamhet. Vi anpassar vårt erbjudande utifrån dina behov, vi kan till exempel producera både korta och långa serier i våra formsprutningsmaskiner.

Vill du ha hjälp med verktygskonstruktion och materialval har vi både egen kompetens och ett internationellt nätverk av specialister. Om du helst undviker onödiga transporter och intern administration så tar vi hand om logistiken åt dig och ser till att de producerade komponenterna skickas till dotterbolag eller underleverantörer, globalt eller inom Sverige.

Allt vi gör syftar till att göra ditt jobb så enkelt och problemfritt som möjligt!

Affärsidé

Memo tillverkar avancerade teknikkomponenter genom formsprutning av högpresterande polymera material. Våra kunder återfinns inom en rad olika industrigrenar där kraven på kvalitet och precision är höga. Genom lång erfarenhet, högt kvalitetsmedvetande och engagerad och kompetent personal är vi en effektiv och självklar partner till våra kunder. Hos oss står kunden alltid i centrum.

Verksamhetspolicy

Kvalitet och miljö

Memo arbetar med formsprutning av termoplast och inköp av formverktyg.
Vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete ska vara förebyggande och sträva efter ständiga förbättringar.
Vi ska som minimum uppfylla alla legala krav samt andra eventuella krav från företagets intressenter.
Miljö och klimatpåverkan av vår egen verksamhet ska begränsas genom att minimera slöserier i produktion och ett effektivare energiutnyttjande i våra lokaler.

HistoriK

Memo grundades 1947 när Memo AB startade sin verksamhet i Eskilstuna. Efter att ha förvärvat Köpings Industriplast och Hallstahammars Plast samlades hela verksamheten i Köping.

Ägare

Sedan 2007 ägs majoriteten av Memo AB av DeVenture AB. Övriga ägare är Folkoe AB och Jonas Lindfors. DeVenture AB är ett privatägt investmentbolag baserat i Västerås, vars investeringar är fokuserade till tillverkande industri och tekniska konsultverksamheter.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Under ditt besök på vår webbplats används kakor (cookies) för att förbättra din upplevelse. Via formulär kan du också, frivilligt, välja att komma i kontakt med oss. Dessa uppgifter används uteslutande i vår kontakt med dig, är inte tillgängliga för tredje part och kommer inte att användas i något annat syfte än i kommunikation med dig. Du kan när som helst få reda på vilka uppgifter vi har sparade om dig och du kan också be oss radera samtliga dessa uppgifter under förutsättning att de inte är nödvändiga för att uppfylla ingångna avtal. Personuppgiftsansvarig är Memo AB, 556076-0497, Jonas Lindfors. Har du frågor kring persondata och annan datalagring är du välkommen att kontakta oss.