Kvalitet &
service

Polymerkomponenter för avancerade teknikprodukter  
Våra komponenter uppfyller de allra högsta kvalitetskraven – vare sig handlar om mekanisk och kemisk beständighet eller snäva feltoleranser. Och vi står alltid redo att assistera dig.
Kunder med ambitioner
Memos kunder kommer från många olika branscher, bland annat mekanisk industri, elektroniktillverkning, kraftteknik och medicinteknik. Vad som förenar dem alla är deras strategiska beslut att satsa på smartare, lättare och grönare komponenter för sina teknikprodukter.
Behovsanalys inleder
Hur kan polymera material förändra dina komponenter? Låt oss tillsammans analysera dina behov och resonera kring tänkbara lösningar på dina konstruktionsutmaningar. Vi utvärderar noggrant alla faktorer som kan påverka slutresultatet innan vi påbörjar produktionen av din komponent.
Inga överraskningar
Vi vill att du ska känna dig trygg att vi presterar som du har rätt att förvänta dig. Under vår prototypfas har du möjlighet att utvärdera din komponent innan vi påbörjar produktionen och diskutera eventuella modifieringar. Du slipper tråkiga överraskningar i efterhand och får precis den kvalitet du förväntat dig.
100% kundorienterade
Vi är kända för att alltid göra det lilla extra för våra kunder. Om du vill hjälper vi dig med hela produktionskedjan, från första konstruktionsskiss till färdig polymerkomponent. Vi bollar konstruktions- och materialidéer med dig och under produktionen håller vi dig uppdaterad på vad vi gör och varför.

Kvalitet

Hos oss behöver du inte efterfråga hög kvalitet och precision. Vi har nolltolerans mot avvikelser i våra leveranser. Det är självklart att du ska kunna lita på att komponenterna vi tillverkar är enligt specifikation och levereras som de ska. Resten är upp till oss att lösa.

KVALITETSKONTROLL

Inför varje ny tillverkningsserie monterar vår ställare verktyget i formsprutningsmaskinen och anger parametrar för bland annat tryck och temperatur. Vi tar fram provbitar och kontrollmäter mot ritningar och specifikationer.

Vi justerar maskininställningarna till dess att provbitarna uppfyller specifikationen och tar stickprov löpande under produktionen för att garantera att produktionen är likvärdig och stabil under hela tillverkningsserien.

I de fall efterbearbetning sker granskas samtliga komponenter ytterligare en gång innan önskat antal packas i pall eller kartong.

ISO 9001:2015

Vårt kvalitetsledningssystem som beskriver våra arbetsprocesser, våra kontroller och vår dokumentation är certifierat enligt ISO 9001:2015.

ISO 14001:2015

Vårt hållbarhetsarbete ska kontinuerligt minska vår miljöpåverkan. Våra hållbarhetsmål är koncentrerade på att minimera skrot från vår produktion och utnyttja den energi vi använder på bästa sätt. Därför använder vi moderna och energieffektiva formsprutningsmaskiner. Samtliga hållbarhetsmål följs upp och revideras årligen.