Grön
Produktion

Kvalitets- och klimatkontroll går hand i hand
För att minska vår klimatpåverkan utvärderar och förbättrar vi ständigt våra processer, våra materialval och vårt beteende.
Energibesparing
Att minska energianvändningen är en central del av vårt hållbarhetsarbete. Vi tar hänsyn till energiaspekter i alla inköp och investeringar och minskar vår egen energianvändning samtidigt som vi strävar efter att ständigthöja kvaliteten i vår tillverkning.
Kylning av maskiner
Formsprutning är till sin natur energikrävande. Därför är det viktigt att kyla formsprutningsmaskinerna på ett effektivt sätt. Jämfört med produktionsvillkoren i många andra länder kan vi utnyttja vårt svenska klimat till vår fördel. Upp till sju månader om året använder vi enbart den låga utomhustemperaturen för frikylning av våra maskiner och stänger då helt ner kompressorn i vår kylutrustning – en mycket energieffektiv lösning.
Verktygsunderhåll
En av våra stora konkurrensfördelar är vårt snabba och högklassiga verktygsunderhåll. Våra erfarna verktygsmakare har hantverkskunnandet som krävs för att korrekt justera och reparera formsprutningsverktyg. Detta förlänger verktygets livslängd och bidrar till hög driftsäkerhet i vår produktion och kortare leveranstider.
Maskindrift
Våra formsprutningsmaskiner är hjärtat i vår produktion. Vår maskinpark domineras av kvalitetsmaskiner frånEngel, Arburg och Demag, vilket garanterar hög repeterbarhet, driftsäkerhet och precision i tillverkningen.
Grön el
Vi använder grön el som uppfyller miljömärkningen Bra Miljöval. Vår el produceras med enbart förnybara energikällor som sol-, vind- och vattenkraft och tar även hänsyn till biologisk mångfald.
Torkning av granulat
Hur effektivt granulaten torkas påverkar både produktkvaliteten och klimatpåverkan i produktionen. För att uppnå optimal torkning använder vi torkmaskinen Moretto XD 25, som automatiskt optimerar torkningen beroende på vilken polymer som används.
Koordinatmätmaskin och 3D-scanner
En del komponenter kräver mycket snäva toleranser. Om komponenterna dessutom har en komplex geometri fungerar inte alltid konventionella mätmetoder. Vi använder i dessa fall koordinatmätmaskin och 3D-scanner för att säkerställa även mycket snäva toleranser.
Vår fabrik
factory image

Order and administration

The customer is always at the center of our attention, and our friendly order-receiving personnel will take excellent care of you. You can count on a personal reception at Memo, whether you want to place an order directly or discuss design aspects with us.

Design and engineering

We can help you design the best polymer solution based on your needs, including material selection and tool manufacturing. We can also provide close and friendly support to your designers and project managers, increasing your polymer awareness and preparing you for future projects.

Tool manufacturing

Memo is renowned for its high-quality tool manufacturing. In our workshop, our engineers help to keep your tool in perfect shape over time by performing all the necessary maintenance and repairs. We can also adjust or modify your tool depending on your changing needs.

Material preparation

Polymers offer practically endless design opportunities. As polymer experts, we ensure the right material mix is used for each component we manufacture. Our optimized material preparation process ensures highest product quality and energy efficiency.

Pre-production approval

Before firing up our injection molding machine to manufacture your component, we present a prototype for your approval. This is an important step, especially if you are shifting from metal to polymer for the first time, allowing you to make a detailed evaluation in advance.

Injection molding

We have a top-modern production line centered around the latest and most advanced injection molding machines of leading brands. Our powerful machines enable top-quality production even of very small and lightweight parts, down to 0.4 grams, with very high precision.

Quality assurance

Product quality is at the heart of our business philosophy. Whatever your needs, we deliver the requested quality. We have extensive measurement and testing capabilities, enabling us to assure and verify quality, including manufacturing down to extremely narrow tolerances.

Mounting

As your polymer partner, we offer to deliver complete solutions including the mounting of any additional appliances or devices to your component. Our capabilities to complement and refine your component is quite far-reaching, helping you reduce costly post-processing work.

Storage

We offer to off-load your own finished-goods inventory by storing your components at our premises, depending on product volume and available space. Please consult with our logistics experts for information about our current storage capabilities.

Distribution and delivery

If you’d like to avoid unnecessary transportation and internal administration, we offer to take care of logistics for you. Using our own distribution network, we make sure your components safely reach your requested destination, globally or locally within Sweden.

Maintenance and support

Uptime is crucial and we allocate large resources to keep our production running at all time. Our experienced maintenance personnel are on constant alert to fix any production disturbance – alongside continuous preventive maintenance work to maximize machine availability.

Green production

We strive to gradually reduce our climate footprint. Injection molding is, by definition, energy intensive, and it is vital for us to invest in energy efficiency. For example, our top-modern drying plant uses very little energy, while ensuring a stable and uniform drying of our polymer raw materials.