POLYMER
MAGI

Vilken typ är bäst för dina komponenter?
Vi kan det mesta om polymerer, deras egenskaper och hur man bäst drar nytta av dessa i tekniska komponenter. Vi matchar rätt polymer mot dina specifika behov.
pellets1

PA
(polyamid)

Den kändaste polyamiden är sannolikt nylon – den första kommersiella syntetfibern som generationer lärt känna som ett hållbart och töjbart material. Polyamider har också hög kemisk beständighet och är en god konstruktionspolymer för bland annat små mekaniska detaljer med komplexa former.
pellets2

PEEK
(polyetereterketon)

PEEK är ett av de dyraste materialen på marknaden. Å andra sidan används det för tillverkning av små komponenter med mycket stränga hållfasthetskrav (t.ex. kugghjul) samt termisk och kemisk beständighet (t.ex. detaljer inuti förbränningsmotorer).
pellets3

TPE
(termoplastisk elastomer)

TPE är en grupp mjuka termoplaster som påminner om gummi. Materialet har goda mekaniska egenskaper, däribland god beständighet mot nötning, tryck, värme och olja, vilket gör det lämpligt för ett stort antal industriella komponenter.
Pellets gold

TPU
(termoplastisk polyuretan)

TPU är den vanligaste typen av TPE. Den är hårdare och styvare än övriga TPE-material, har större ytjämnhet, högre beständighet mot nötning och lägre krympningsbenägenhet. TPU används för en rad olika tekniska komponenter, till exempel dämpare, bussningar och motordetaljer.
Pellets red

PE
(polyetylen)

PE är den vanligaste polymeren och förekommer i olika densiteter. Det är en mjuk och duktil polymer med hög slagtålighet även vid låga temperaturer. PE är en god isolator, har låg friktionskoefficient och är en av de mest kemikaliebeständiga polymererna på marknaden.
Pellets turkos

PP
(polypropylen)

PP liknar PE men är hårdare och därför lämpligare för mekaniska och strukturella tillämpningar. Den är också styvare, starkare och mer beständig mot kemikalier som lösningsmedel, baser och syror och därför mycket användbar i korrosiva miljöer.
Pellets white

ABS
(akrylbutadienstyren)

ABS är en mycket slagtålig polymer med hög ytjämnhet. Dess utmärkta mekaniska egenskaper, till exempellåg vikt och hög slitstyrka, gör den lämplig för vakuum- och termoformning. ABS används i allt från eluttag till smartphones och datorchassin.
Pellets grey

PC
(polykarbonat)

PC är en termoplastisk konstruktionspolymer med hög transparens, slagtålighet och dimensionell stabilitet inom ett brett temperaturområde. Den används bland annat i flygplansfönster och andra mekaniskt krävande tillämpningar inom maskinkonstruktion, transportindustri, medicinteknik med mera.
Pellets yellow

POM
(polyoximetylen)

POM är en termoplastisk konstruktionspolymer med utmärkt slitstyrka, styvhet, duktilitet och formbarhet. Den är också kemiskt beständig vilket gör den lämplig för många tekniska komponenter till exempel kugghjul, glidlager och andra maskindetaljer.
Pellets purple

PBT
(polybutylentereftalat)

PBT är en termoplastisk polyester som liknar PA men som absorberar mindre vätska. Den är tålig mot lösningsmedel, krymper endast marginellt vid formning och har en hög mekanisk och termisk beständighet, vilket gör den lämplig som isolator i elektrisk apparatur, elsystem i fordon och elektronisk utrustning.