Polymer expertis

Vi tar fram det bästa av varje polymer
Det krävs speciella kunskaper för att tillverka avancerade polymerkomponenter av högsta kvalitet. Vi på Memo har nått vår expertstatus genom kontinuerligt samarbete med världsledande teknikföretag sedan 1947.
Multikompetens
Vi har kompetensmixen som krävs: insikter om de aktuella driftsvillkorens betydelse för komponenten och slutprodukten, kunnande och erfarenhet av polymera konstruktioner samt en djup materialkännedom för att välja rätt bland tusentals polymera material.
Förädlade konstruktioner
Verktygs- och formsprutningsaspekter måste vävas in från början eftersom polymerkonstruktioner skiljer sig från metallkonstruktioner. Det går ofta att förbättra en polymerkonstruktion, till exempel slå ihop flera tänkta komponenter till en eller öka funktionaliteten hos komponenten.
Delar vår kunskap
Vi är uppskattade för vår konstruktionssupport eftersom våra kunder ofta saknar tillräckliga polymerkunskaper. Vi erbjuder teknisk rådgivning och utbildning för konstruktörer och projektledare verksamma på våra kundföretag, vilket stärker deras polymerkompetens och beredskap inför framtida projekt.
Fördelar mot metall
Moderna högpresterande polymermaterial har egenskaper som gör dem lämpliga för industriella tillämpningar, t.ex. goda mekaniska egenskaper samt termisk och kemisk beständighet. Jämfört med metaller har polymerer lägre vikt, energisnålare produktion, bättre termisk och elektrisk isolering samt stör inte elektronik och antenner.
Lättare är grönare
Att använda lättare polymerkomponenter innebär också en möjlighet att minska vikten på dina slutprodukter. Det innebär i sin tur att produktens klimatavtryck blir lägre eftersom en lättare produkt kräver mindre energi att tillverka och använda.
Exempel på frågor våra ingenjörer ofta diskuterar med kunder inför ett nytt projekt:
• Vilka egenskaper måste komponenten ha för att klara den dynamiska påverkan som den och slutprodukten kommer att utsättas för?
• Vilken kemisk miljö kommer komponenten att utsättas för?
• Vilken polymer motsvarar bäst kravbilden?
• Vilken konstruktion motsvarar bäst kravbilden?
• Hur optimerar vi konstruktionen utifrån det aktuella materialvalet?
BYTA TILL POLYMERER
Att ta steget till polymera komponenter handlar inte bara om att byta materialspecifikation. Det krävs också en annan sorts konstruktion, specialutvecklad för polymermaterial.
Tillbaka till ritbordet
Vi känner till utmaningarna med formsprutning av högpresterande polymerer. Det går inte alltid att använda samma geometri som för enklare polymerer och enbart ändra materialspecifikationen. Man måste gå tillbaka till ritbordet, väva in kritiska driftsfaktorer och revidera konstruktionen.
Ny konstruktionsfilosofi
Medan metallbearbetning handlar om att ta bort så lite material som möjligt från ett homogent arbetsstycke går formsprutning ut på att skapa en tunn och jämn materialtjocklek redan från början – och på så sätt nå de snäva toleranser för krävs för att ersätta en metallkomponent.
Exempel: håltagning
Om man exempelvis ska göra två hål i ett metallstycke borrar man hålen och låter resten av stycket vara som det är. Med en polymer skapar man i stället en så tunn och jämntjock yta som möjligt runt hålen för att minimera tillverkningskostnaden och undvika sjunkmärken.

TÄNK ”TVÄRT OM”!

Så här fungerar håltagning i metall respektive polymer:
metal vs polymer
Metall
Borra hål genom ett solitt materialstycke och behåll kvarvarande material som det är.
Polymer
Konstruera nära toleranskraven och behåll inte mer material runt hålen än nödvändigt.

VILKA ÄR DINA POLYMERA MÖJLIGHETER?

Friktion, värme, kyla, kemikalier? Vilka miljöfaktorer kommer din produkt att utsättas för? Vi vet hur olika driftsförhållanden påverkar teknikprodukter och utvecklar den bästa polymerkomponenten utifrån dina specifika behov. Vi tar reda på allt vi behöver veta innan vi ställer in våra formsprutningsmaskiner för att tillverka din komponent.
Pierre with digits
1. TOLERANSKRAV
Tack vare vår moderna produktionsanläggning kan vi uppfylla höga kundkrav avseende kvalitet, precision och repeterbarhet. Vi kan tillverka detaljer med mycket snäva toleranser, ner till enstaka mikrometer.

2. MEKANIK
Polymerer fungerar annorlunda än metaller, därför kan den optimala polymerkomponenten se annorlunda ut än motsvarande metallkomponent. Som experter på både polymerer och mekanik ser vi till att din komponent fungerar optimalt utifrån behovet.
3. MATERIAL
Det finns tusentals polymerer på marknaden och nya dyker ständigt upp. Vi håller oss uppdaterade på utvecklingen och kan därför garantera att du får precis rätt material för din komponent.

4. KONSTRUKTION
För att skapa bästa möjliga komponent är det nödvändigt att förstå slutprodukten och dess driftsmiljö. Därför gör vi alla nödvändiga beräkningar, mätningar och tester av din komponent – och mer därtill.
5. KEMI
En komponent kan bete sig olika i olika kemiska miljöer. Att veta exakt hur – och hur det påverkar allt från konstruktion till materialval – kräver såväl egen polymerexpertis som marknadsledande materialleverantörer.

Our materials

Specializing on the production of industrial components, Memo focuses specifically on three categories of thermoplastics – each with their unique set of properties and qualities.
pellets1

PA
(polyamides)

The best-known polyamide is probably nylon – the original synthetic fiber that we’ve learned to know as a durable and flexible material. Polyamides are also chemically resistant and good engineering plastics, suitable for e.g. the production of small mechanical parts with complex shapes.
pellets2

PEEK
(polyetheretherketones)

The best-known polyamide is probably nylon – the original synthetic fiber that we’ve learned to know as a durable and flexible material. Polyamides are also chemically resistant and good engineering plastics, suitable for e.g. the production of small mechanical parts with complex shapes.
pellets3

TPU
(thermoplastic polyurethane)

The best-known polyamide is probably nylon – the original synthetic fiber that we’ve learned to know as a durable and flexible material. Polyamides are also chemically resistant and good engineering plastics, suitable for e.g. the production of small mechanical parts with complex shapes.
Our engineers helps you select the right one!...